จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่เอาฟันคุดบนออกจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่เอาฟันคุดบนออก
หากเราเอาฟันคุดล่างออกแล้ว แต่ยังไม่ได้เอาฟันคุดบนออก
ฟันคุดด้านบนจะค่อย ๆ เคลื่อนลงมาตามแรงโน้มถ่วง
จนกระทั่งมากัดเหงือกด้านล่าง ทำให้เป็นแผลได้ในที่สุด
ใครยังเหลือฟันแบบนี้อยู่แนะนำให้รีบถอนออกด่วนนะครับ
😊

What’s happening if you don’t remove the upper wisdom tooth?
The upper wisdom tooth, also called the non-functional tooth, can cause an ulcer at the lower gum.
Please go to the dentist to take it out.


Dr Arty  Dhadhchai Dhanyaawalaya
ทันตแพทย์ธัชชัย ธัญญาวัลย หมออาร์ตี้

 

ความคิดเห็น